Polish (Poland) English (United Kingdom) Deutsch (DE-CH-AT) Russian (CIS)

Certyfikaty i systemy jakości

Certyfikat

Firma PPHU „Olmaj” posiada wdrożony w zakładzie system bezpieczeństwa żywności HACCP (zgodny z Codex Alimentarus) oraz System Zarządzania Jakością (zgodny ze standardem BRC i normą ISO 9001: 2008). W dniu 16 listopada 2009 firma Olmaj uzyskała certyfikat dla systemu ISO 9001:2008, który był ważny do 2015 roku.
W 2015 roku firma uzyskała certyfikat zgodności ze standardem BRC wersja 7.

logomin

Zgodnie z założeniami systemu zarządzania jakością na bieżąco podejmujemy drobiazgowe kroki mające na celu udoskonalenie działania zakładu produkcyjnego oraz podwyższenie jakości oferowanych produktów a tym samym zwiększenie zadowolenia naszych klientów.

Deklaracje

Zawartość toksyn, metali ciężkich, pestycydów, jak i innych środków zanieczyszczających środowisko oraz zawartość związków niepożądanych w ww. produktach gotowych nie przekracza górnej granicy najwyższych dopuszczalnych wartości obowiązujących rozporządzeń i norm w każdym z krajów zbytu.

Produkty firmy PPHU Olmaj nie są genetycznie modyfikowane ani nie pochodzą z organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) w rozumieniu ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie modyfikowanych (Dz. u. z 2001 nr 76 poz. 811 z późniejszymi zmianami), a także przepisów UE – Rozporządzenia WE nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz Rozporządzenia WE nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE .

Ponadto produkty firmy PPHU Olmaj nie zawierają składników alergennych i składników pochodzących ze składników alergennych, jak również nie ma możliwości zakażenia krzyżowego. Nie wymagają dodatkowego oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.11.2011.

Materiały opakowaniowe użyte do produkcji są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z Dyrektywą Unii Europejskiej 94/62 dotyczącą zawartości metali ciężkich i niebezpiecznych substancji, z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami.
et1
et1
et1
et1
et1